Cartea de Aur

CRONOLOGIA MANASTIRI COMANA

- 27 septembrie 1461 - prima data când toponimul Comana este folosit în mod oficial, într-un hrisov emis de cancelaria lui Vlad Tepes, care mentiona "ca sa fie hotarul (manastirii) pâna unde se împreuna cu balta Comanei, drept în iezerul Câlnitei". Locul pe care a fost înaltata manastirea era odinioara o insula, în mijlocul mlastinilor, iar accesul se facea pe o poarta aflata in nordul incintei, dupa ce se traversa un pod de lemn, usor de incendiat la vreme de primejdie.

- decembrie 1476 - Vlad Tepes este ucis undeva pe drumul Bucuresti-Giurgiu. Asa cum se obisnuia, trupul sau, încaput pe mâna rivalului Basarab Laiota, a fost înmormântat (fara capul trimis la Poarta, si fara podoabe deosebite sau chiar o lespede funerara corespunzatoare) în cea mai apropiata manastire ctitorita de el: Comana.

- 1588 - Boierul Radu Serban din Coiani (azi Mironesti) începe zidirea unei manastiri la Comana pe pamânturile mostenite de la mama sa, Maria din Coiani, iar alegerea locului de ridicare a ctitoriei a fost determinata de existenta zidurilor vechii manastiri, ruinate la aceea data, dar destul de puternice, pentru ca, refacute, sa asigure protectia noii constructii.

- 1609 - Radu Serban, devenit domn al Tarii Românesti (august 1602), zugraveste biserica de la Comana, punând sa se intervina în pictura tabloului votiv ce-l reprezenta, prin adaugarea însemnelor domnesti.

- 1640 - Anca Cantacuzino si sora sa, Elina, vor aduce ramasitele domnesti ale lui Radu Serban (†1620) si Nicolae Patrascu (†1627) în tara si le vor îngropa la Comana, lespedea gropii comune de la Comana va pusa ulterior anului 1640.

- 1657 - Paul de Alep însoteste, ca secretar, pe patriarhul Macarie de Antiohia în calatoria acestuia în Tara Româneasca si Rusia. El lasa în relatarea asupra calatoriei sale si câteva informatii privitoare la vizita manastirii Comana.

- 1667 - este înmormântat la Comana Draghici Cantacuzino feciorul Elinei‚ care moare la Constantinopol, fiind adus în tara de fiul sau Serban. Tot aici va fi înmormântat mai apoi si Constantin, fiul spatarului Draghici, dupa cum reiese din inscriptia pusa pe mormânt la 1699 de Serban. Prin aceste înmormântari succesive se releva trecerea Comanei în seama Cantacuzinilor din ramura lui Draghici, biserica, ctitorie domneasca, devenind loc de înhumare a acestora.

- 1699 - 1701 : marele vornic Serban Cantacuzino începe restaurarea Manastirii Comana. Lucrarile de recladire au fost efectuate în spiritul reînnoirilor aduse în tehnica constructiilor în epoca lui Constantin Brâncoveanu, ca rezultat al deosebitei dezvoltarii culturale de-a lungul a trei domnii aproape succesive: Matei Basarab (1632 - 1654), Serban Cantacuzino (1678 - 1688) si Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714).

- 1703 - Serban Cantacuzino zideste Paraclisul Sf. Spiridon si Eftimie pe latura de sud-est a manastirii.

- august 1709 - Serban moare si va fi la rândul sau înmormântat la Comana. Mormântul lui nu se mai cunoaste la Comana; el va fi distrus o data cu celelalte morminte în 1854 de catre calugarii greci.

- 1728 - Manastirea Comana este închinata Patriarhiei Sfântului Mormânt din Ierusalim, de catre Nicolae Mavrocordat (1715-1716, 1719-1730), deoarece nu au mai existat mostenitori directi ai ctitorului care sa se îngrijeasca de soarta ctitoriei. Prin aceasta închinare, manastirea începe sa-si piarda din averi si mosii. Începe perioada de declin a Comanei.

- decembrie 1769 - Comana a fost asediata timp de trei zile de un detasament turcesc din Giurgiu si a asistat la trista soarta a voluntarilor români condusi de Pârvu Cantacuzino, care au pierit încercând sa salveze manastirea.

- 11 octombrie 1802 – Un puternic cutremur va afecta grav întregul ansamblu.

- 1847 - Arhitectul statului, Schlatter, pune problema unor reparatii, propunând o recladire din temelii, considerând ca reparatii nu se mai pot face.

- 1854 - încep lucrarile de reamenajare si reînsufletire a lacasului sfânt. Se reface din temelii biserica, cu mesteri germani, schimbându-i-se aspectul sau din timpul lui Radu Serban. Probabil cu acest prilej au fost distruse pietrele de mormânt ale ultimului ctitor, vornicul Serban Cantacuzino si poate si aceea a lui Nicolae voda Patrascu.

- 1860 - Cezar Bolliac viziteaza Comana în vederea secularizarii averilor manastiresti, manastirea fiind „într-o stare jalnica”.

- 1863 - Dupa secularizarea averilor manastiresti, calugarii greci parasesc Comana. De la aceasta data nu s-a mai facut nicio reparatie timp de peste 100 de ani, toate mosiile fiind expropiate, iar manastirea devenind biserica parohiala a satului pâna în anul 1991.

- 1876 - lacurile si mlastinile dimprejurul manastirii au fost secate în parte "pe o întindere de 500 pogoane” din ele ramânând pâna astazi doar un singur helesteu.

- 1877 - Prefectura judetului a fost gazduita în localul fostei manastiri. Dupa razboiul de independenta, la Comana locuia într-o aripa a fostelor chilii arendasul mosiei, iar în cealalta functiona Scoala si era gazduita învatatoarea satului.

- 1908 - întregul ansamblu arhitectonic de la Comana a fost restaurat pentru prima data, prin grija Comisiunei Monumentelor Istorice, de istoricul manastirii ocupându-se Alexandru Lepadatu. Asezamântul a cazut din nou în paragina, mai ales dupa cel de-al doilea razboi mondial.

- 1932 - se construieste în incinta Manastirii Comana Mausoleul Eroilor cazuti în primul razboi mondial în luptele de pe Neajlov, construirea acestuia fiind facuta la indicatia marelui istoric Nicolae Iorga, în anul 1919.

- 1970 - 1971 - Sapaturile arheologice întreprinse în de catre Lia si Adrian Batrâna au precizat multe din datele si fazele de constructie. În baza acestor cercetari s-au efectuat lucrari de restaurare a întregului complex, pâna în 1978 când s-a desfiintat Directia Monumentelor Istorice.

- 1988 - 1990 - Biserica, grav afectata de cutremurele din 1977 si 1986 a fost consolidata în întregime, urmând ca în anii urmatori sa fie repictata.

- 1991 - Din initiativa vrednicului de pomenire – Prea Fericitului Parinte Patriarh Teoctist, Comana redevine manastire de calugari, cu viata monahala de obste.

- 2007 - Sub pastorirea Prea Sfintitului Ambrozie, Episcopul Giurgiului, este înfiintata parohia Comana si începe construirea în sat a unei biserici parohiale care sa deserveasca nevoile comunitatii. Încep lucrarile de restaurare a manastirii în vederea pregatirii aniversarii a 550 de ani de atestare documentara – Comana 1461 - 2011.